dimarts, 8 de març del 2016

E.I. - L'ESCALA DE DOTORNADA:

DONES UNA VOLTA
REMENES EL CUL
MIRES LA PARELLA
FAS UNA GANYOTA
SOLO DE GUITARRA
L'ABRACES BEN FORT
SI, EL MOLINET!

DO, RE, MI, FA, SOL, LA, SI, DO'